Ιαν 08

Κλήρωση Μελών επιτροπών Ν 4412 για το 2018

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη  10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, επί της οδού Κεντρικής 203 και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις προβλεπόμενες απο το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 επιτροπές για το 2018.

Γαι το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε εδώ.