Ιουλ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (scada) του Β. Κ. Βέροιας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) έχοντας υπόψη:

α)  την με αρ. 168/2017 απόφαση  Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ. 38/2017 μελέτη, η διάθεση πίστωσης, τα Τευχη Δημοπράτησης και ο τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (scada) του Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ»

β)  την με αρ.  129 /2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά  για την: «Συντήρηση συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (scada) του Βιολογικού Καθαρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ»- (CPV 42961200-2).

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ  147A’/8-08-2016) όπως ισχύει.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  για την παραπάνω  προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και  θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΒ έτους 2017- (K.A. 62 07 95 44).

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( email) ή μέσω FAX  ή να υποβληθεί στην έδρα της επιχείρησης: οδός Κεντρικής 203, τ.κ 59131 - Βέροια.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331042876 Fax: 2331025172, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., (αρμόδιος κ. Μπίσμπας Γεώργιος).

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση καθώς και τα Τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΑΥΒ –www.deyav.gr

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών ορίζεται η  10/ 07/ 2017 και ώρα 13.00’ .

                                                                                                               

                                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

                                                                                                                                 ΑΧΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ

                                                                                                                                Πολιτικός Μηχανικός

 

1. Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ.